• pic1
  • pic2
  • pic3
  • pic4

Események

A Kerekasztal előre meghatározott időpontokban rendszeresen ülésezik. Az üléseken az energiagazdaság kiemelt aktuális témái kerülnek megvitatásra, az adott terület felelős állami, gazdasági vagy tudományos vezető képviselőjének részvételével.

2020.02.24. Nemzeti Energiastratégia 2030
Meghívott vendég: Dr. Kaderják Péter, államtitkár

2019.11.19. Az MVM Csoport szerepe, lehetőségei a magyar energetika megváltozott irányítási modelljében Az MVM Erőmű fejlesztési lehetőégi Magyarországon és a régióban, hosszabb távú kitekintés Paks 2-vel való együttműködési lehetőségek, szinergiák kihasználása
Meghívott vendég: Kóbor György elnök-vezérigazgató, MVM Zrt.

2019.10.16. A rendszeregyensúly biztosításának feltételi, eszközei a következő évtizedben. Megújuló kapacitások beillesztésének problémái a magyar energiarendszerbe. Az új paksi blokkok várható hatása a villamosenergia mixre.
Meghívott vendég: Tihanyi Zoltán vezérigazgató-helyettes, MAVIR Zrt.

2019.06.19. Távhőszolgáltatás helyzete Magyarországon, nemzetközi kitekintés
Meghívott vendég: Orbán Tibor elnök, Magyar Távhőszolgáltatók Szakmai Szövetsége

2019.05.22. Energetikai szabályozás aktuális kérdései
Meghívott vendég: dr. Grabner Péter, MEKH energetikáért felelős elnökhelyettes

2019.03.21. Az új Nemzeti Energiastratégia koncepciója, a hazai energetika kormányzati irányításának szervezeti rendszere
Meghívott vendég: Dr. Kaderják Péter, államtitkár

2018.11.27. Paks 2 Projekt Projekt előrehaladásának aktualitásai
Meghívott vendég: Süli János, tárca nélküli miniszter

2018.09.19. Fosszilis tüzelésű erőművek helyzete és jövője Európában és Magyarországon
Meghívott vendég: Katona Zoltán, E.ON Erőművek Kft. ügyvezető igazgató

2018.06.21. Energetikai szabályozás aktuális kérdései
Meghívott vendég: dr. Grabner Péter, MEKH energetikáért felelős elnökhelyettes

2018.02.21. MVM Csoport szerepe a versenyképesség javításában, a megújuló energiaforrások hasznosításának kiszélesítése
Meghívott vendég: dr. Zsuga János, vezérigazgató

2017.11.15. A nemzeti közműszolgáltatás eddigi eredményei
Meghívott vendég: Kóbor György, vezérigazgató

2017.09.20. Paks 2 Projekt előrehaladásának aktuális helyzete
Meghívott vendég: Süli János, tárca nélküli miniszter

2017.06.22. EU-t és ezáltal Magyarországot érintő energetikai kihívások
Meghívott vendég: dr. Grabner Péter, MEKH energetikáért felelős elnökhelyettes

2017.05.09. Villamosenergia-termelés jövője (EU-s célok és hazai helyzet)
Meghívott vendég: dr. Aradszki András, államtitkár

2017.02.15. Távhőszolgáltatás aktuális kérdései
Meghívott vendég: Orbán Tibor elnök, Magyar Távhőszolgáltatók Szakmai Szövetsége

2016.12.08. Európai Uniós villamosenergia ipar jelene és jövője
Meghívott vendég: Dr. Molnár László főtitkár, Energiagazdálkodási Tudományos Egyesület

2016.09.21. Paks II. projekt előrehaladása, aktuális helyzete
Meghívott vendég: dr. Aszódi Attila, Paksi Atomerőmű teljesítményének fenntartásáért felelős kormánybiztos

2016.04.26. A hazai energetikai szabályozás aktuális feladatai
Meghívott vendég: dr. Grabner Péter, MEKH energetikáért felelős elnökhelyettes

2016.03.02. Az MVM csoport stratégiai céljai és jövőképe
Meghívott vendég: Csiba Péter, elnök-vezérigazgató

2015.11.04. Nemzeti Energiastratégia és a hozzá kapcsolódó cselekvési tervek megvalósulásának helyzete
Meghívott vendég: dr. Aradszki András, államtitkár

2015.09.16. Első Nemzeti Közműszolgáltató Zrt. működésének struktúrája, célkitűzései és feladatai
Meghívott vendég: Horváth Péter, elnök-vezérigazgató

2015.06.17. FŐGÁZ Zrt. megnövekedett feladatkörével összefüggő tervezett változások
Meghívott vendég: dr. Laczó Sándor , vezérigazgató

2015.04.22. A hazai energiaellátás aktuális eldöntendő kérdései
Meghívott vendég: dr. Grabner Péter, MEKH energetikáért felelős elnökhelyettes

2015.02.18. A Paksi bővítés aktuális kérdései
Meghívott vendég: dr. Aszódi Attila, paksi Atomerőmű teljesítményének fenntartásáért felelős kormánybiztos

2014.11.18. A magyarországi energiapolitika eredményei
Meghívott vendég: dr. Aradszki András, államtitkár

2014.09.17. MVM Csoport földgázpiaci tevékenységének aktuális helyzete
Meghívott vendég: Horváth Péter, vezérigazgató

2014.06.18. Rezsicsökkentés hatásai a távhőszolgáltatásban
Meghívott vendég: Fekete Csaba, FŐTÁV Zrt. vezérigazgató

2014.04.16. GDF SUEZ Energia Magyarország Zrt. helyzete a szabályozási környezet változásainak tükrében
Meghívott vendég: Csiba Péter, általános vezérigazgató

2014.03.12. Nukleáris energiafelhasználás a világban, a paksi atomerőmű bővítése
Meghívott vendég: Nagy Sándor, MVM Paks II. Zrt. vezérigazgató

2013.12.05. Áttekintés a világ energetikai folyamatairól és trendjeiről
Meghívott vendég: Kovács Pál, államtitkár

2013.09.18. A Főgáz és a gázipar helyzete Magyarországon
Meghívott vendég: Koncz László, vezérigazgató

2013.06.19. A 2020-as célok teljesítésének magyarországi és európai helyzete
Meghívott vendég: Kovács Pál, államtitkár

2013.05.15. Körkép a magyar villamosenergia szektor helyzetéről
Meghívott vendég: Nagy Sándor, a Magyar Villamos Művek Zrt. termelési vezérigazgató helyettese

2013.02.13. Alakossági földgáz, villamos energia és távhő egyetemes végfelhasználói árak 2013. január 1-jétől hatályos 10%-os csökkentésének háttere és hatásai
Meghívott vendég: Horváth Péter, a Magyar Energia Hivatal elnöke

2012.11.21. Az ásványvagyon gazdálkodás és bányászat (szénhidrogén, szén) stratégiai kérdései
Meghívott vendég: Holoda Attila a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium helyettes-államtitkára

2012.09.19. Nemzeti alkalmazkodás stratégiai feladatai
Meghívott vendég: Bencsik János, Országgyűlés Energetikai Albizottságának elnöke

2012.07.18. Energetikai Cselekvési Tervek kidolgozása és végrehajtása
Meghívott vendég: Kovács Pál, államtitkár és Toldi Ottó, főosztályvezető helyettes

2012.05.03. A Mátrai Erőmű Zrt. stratégiája, működési prioritásai
Meghívott vendég: Valaska József, igazgatóság elnöke

2012.02.23. MEH régi és új feladatköréhez kapcsolódó kihívások, a jövőbeli hatáskörbővítés lehetséges területei
Meghívott vendég: Horváth Péter, MEH elnök

2011.11.16. Az MVM Zrt. MVM társaságcsoport helyzete, stratégiája
Meghívott vendég: Bács Zalán, stratégiai vezérigazgató helyettes

2011.09.21. Magyarország energiastratégiai prioritásai
Meghívott vendég: Bencsik János, államtitkár

2011.06.15. A FŐTÁV Zrt. helyzete, stratégiája
Meghívott vendég: Fekete Csaba, vezérigazgató

2011.04.20. Az E.ON Hungária Zrt. helyzete, Magyarországi szerepvállalása, stratégiája
Meghívott vendég: Eric Depluet, vezérigazgató

2011.02.15. EMFESZ Kft-t érintő események magyarországi földgázpiacra gyakorolt hatásai
Meghívott vendég: Horváth Péter, MEH elnök

2010.11.10. Energiapolitikai feladatok és prioritások Magyarországon
Meghívott vendég: Kovács Pál, helyettes államtitkár

2010.09.22. Energiastratégiai célok Magyarországon
Meghívott vendég: Bencsik János, államtitkár

2010.06.16. Fenntartható energiagazdálkodás és a megújuló energiaforrások magyarországi hasznosítása
Meghívott vendég: Vajda György, akadémikus

2010.04.21. Atomerőművi blokk(ok) létesítése
Meghívott vendég: Dr. Aszódi Attila igazgató, BME Nukleáris Technikai Intézet