• pic1
  • pic2
  • pic3
  • pic4

Hatvani György

Villamosmérnöki diplomáját 1964-ben szerezte a Budapesti Műszaki Egyetemen. Szakmai pályafutása szorosan összekapcsolódott az energia-iparral. A diplomaszerzés után mintegy 30 éven át a Magyar Villamos Művek-ben (MVM) dolgozott, ahol a ranglétrán előrehaladva 1883-tól műszaki vezérigazgató helyettes, majd 1987-91 között vezérigazgató volt.

E pozícióban aktív szerepet vállalt az európai műszaki színvonalú hazai villamos energia rendszer kialakításában, üzemeltetésében és fejlesztésében, valamint a villamosenergia iparág részvénytársasági formába való átalakításának előkészítésében. 1991-97 között miniszteri szaktanácsadó, a Transelektro Rt. vezérigazgató helyettese, az MVM Rt. Igazgatóságának elnöke volt, majd 1997-99 között a Magyar Energia Hivatal főigazgatói posztját töltötte be. 1999-2002-ig a Magyar Kükereskedelmi Bank főtanácsosa volt, majd 2002-2006 között a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium energetikáért felelős helyettes államtitkára lett. E minőségében legfontosabb feladata és felelőssége a hazai villamosenergia- és földgázpiac működése törvényi feltételeinek kidolgozása, a vonatkozó EU Irányelvek hazai adaptálása, a piacnyitás végrehajtása és működésének beindítása volt. 2006-10 között a MAVIR Zrt. Igazgatóságának elnöke volt. 2006-tól a Biztonsági Földgáztároló Zrt. Igazgatóságának elnöke .

Számos szakmai publikációja jelent meg, igen sok előadást tartott hazai és nemzetközi fórumokon. Több, mint tíz éven át meghívott előadó volt a Kandó Kálmán Villamosipari Műszaki Főiskolán. Több főiskolai jegyzet, valamint országos szakközépiskolai tankönyv szerzője, ill. társszerzője.

Számos hazai és nemzetközi szakmai szervezet vezetőségében vállalt szerepet ( többek között a Magyar Elektrotechnikai Egyesület , a CIGRE, UNIPEDE, GTTSz ). A Magyar Mérnök Akadémia alapító tagja.
Jelenleg tagja az Energiagazdálkodási Tudományos Egyesület Műszaki Tudományos Tanácsának, az Elektrotechnika folyóirat Szerkesztő Bizottságának, a World Petroleum Council Magyar Nemzeti Bizottságának. A Gazdálkodási Tudományos Társaságok Szövetsége Energia Tagozatának elnöke, az MTA Műszaki tudományok Osztálya Energetikai Bizottságának állandó meghívott tagja.

Legmagasabb állami kitüntetése: Magyar Köztársasági Érdemrend Középkeresztje (2006).