• pic1
  • pic2
  • pic3
  • pic4

László Tamás

A Budapesti Műszaki Egyetemen végzett gépészmérnökként. Kezdetben technológusként illetve technológiai fejlesztőként dolgozott. Közgazdasági érdeklődésétől vezérelve 1972-ben került a Magyar Villamos Művek Tröszt Közgazdasági Főosztályára, amelynek, a gazdasági mérnöki diploma megszerzését követően, a vezetője lett, majd közgazdasági vezérigazgató-helyettesként dolgozott a kilencvenes évek elejéig.

1993-tól vezeti a TIG-RES Vállalkozásfejlesztési ZRt-t. A cég főbb tevékenységei, a nagy- és középvállalatok részére végzett pénzügyi és stratégiai tanácsadás, pénzügyi konszolidáció, szervezetfejlesztés, válságkezelés és reorganizáció, valamint a gazdálkodó szervezetek közötti mediáció.

Pályája során irányította állami vállalatok részvénytársasággá, illetve vegyesvállalattá történő átalakítását, ezek közül kiemelhető a Magyar Villamos Művek Tröszt társasági formában való átalakítása, valamint a Ganz Mérőgyár, illetve a Vertesz-Merlin-Gerin francia-magyar vegyesvállalatok létrehozása.

A TIG-RES ZRt. vezérigazgatójaként több mint 90 projekt megvalósítását vezette, melyek a gazdaság különböző területein működő nagyvállalatok irányítási, gazdálkodási, pénzügyi, szabályozási feladataival összefüggő elemzések elvégzésére, a működési hatékonyság növelését célzó javaslatok kidolgozására és végrehajtásának irányítására, koordinációjára terjedtek ki.

Jelentős gyakorlatot szerzett a villamosenergia-ipari és távhőszolgáltató társaságok stratégiájának kidolgozásában, működési hatékonyságának javításában, díjmechanizmusok és érdekeltségi rendszerek kialakításában és korszerűsítésében.

A vállalatvezetés mellett a Pécsi Tudományegyetem Közgazdasági Karán tiszteletbeli egyetemi docens, végzős hallgatókat oktat.